ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely a Card Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt.) , Telephely – Levelezési cím: 1184 Budapest, Lakatos út 61-63.; Adószám: 22699316-2-43, Cg.: 01-09-939544 , Számla vezető bank: MKB Bank, Számlaszám: 10300002-10601398-49020014, mint a www.iglobe.hu internetes címeken elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) Üzemeltetője és egyben Eladó (a továbbiakban: „Üzemeltető”), másrészről a honlapra látogató, vagy ott megrendelést leadó 18. életévét betöltött nagykorú természetes és jogi személy lehet, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15-től a 2013. évi V. törvény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

  1. A szerződés tárgya és tartalma

2.1. Az Üzemeltető és Vásárló között a 2.2. pontban leírt, a honlapon ( https://iglobe.hu) elvégezhető tervezési és vásárlási folyamat lefolytatásával és az így előállított terv internetes „kosárba” helyezésével és a vásárlás véglegesítésével az Üzemeltető, mint Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre, melynek tárgya a Vásárló által megtervezett, vagy kiválasztott, mobiltelefonra, vagy tabletre (táblagépre) illeszthető műanyag, vagy szilikon, bőr, vagy műbőr hátlap, illetve tok (a továbbiakban a weboldalon megrendelhető: „Termék”) adásvétele.

Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a termék tulajdonát a Vásárlóra átruházni és a terméket a Vásárló birtokába bocsátani, a Vásárló pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

Az internetes vásárlás során létrejött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja.

2.2. A Vásárló a Honlapon kiválasztja, hogy milyen típusú terméket kíván megrendelni. Ezt követően a kosárba teheti, majd a fizetési módot kiválasztva, megrendelheti, választása szerint az adott készüléktípusra vonatkozó, az Üzemeltető vagy más felhasználók által előre feltöltött, vagy elkészített sablonok közül választhat, vagy saját elképzeléseinek megfelelő Terméket tervez a Honlapon elérhető on-line tervező alkalmazás segítségével, melynek során saját számítógépéről is tölthet fel fájlokat az Üzemeltető szerverére. Képek, fotók feltöltése esetén azokat pozícionálhatja, átméretezheti és tetszőleges szöveg elemeket is létrehozhat. Az oldal és a tervező használata díjmentes mind addig, amíg a kiválasztott mobiltelefonra vagy tabletra (táblagépre, laptopra) illeszthető műanyag vagy szilikon, bőr, vagy műbőr hátlapot, hátlapvédő fóliát illetve tokot (a továbbiakban: „Termékeket”) a Vásárló a kosárba nem helyezi! A Vásárló a tervezést követően díjmentesen le mentheti az általa készített munkát, tervet a saját felelősségére, azt kizárólag személyes és nem kereskedelmi céllal felhasználva. A Vásárlónak lehetősége van fotó feltöltése, kiválasztása, annak szerkesztése és tervezése nélkül is a kosárba helyezni a honlapon feltüntetett termékeket.

A Termék a Vásárló választása szerint lehet felragasztható fólia, felpattintható műanyag hátlap, lehet eszközre ráhelyezhető szilikon, vagy ún. flipes tok, illetve bújtatós tok, amelyek anyaga műbőr vagy bőr.

A Termék anyagára speciális nyomtatással kerül a kép, melynek során a festék 1mm mélyen beleég az anyagba, így azzal eggyé válik.

  1. A vételár megfizetése

3.1. A kiválasztott, vagy megtervezett termék vételárát (bankkártyával), banki átutalással vagy utánvétes, illetve PayPal fizetéssel lehet megfizetni.

3.2. Banki átutalással. Az átutalás során a közlemény rovatban a Vásárló köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját, amelyet a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmaz.

3.3 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amennyiben a termék vételára a megrendelés leadását követő 3. (harmadik) banki napig nem kerül jóváírásra a bankszámlán, úgy az Üzemeltető jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

3.4. Utánvétes vásárlás esetén a termék feladásának feltétele, hogy a vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja. Vásárló, vagy meghatalmazottja köteles a címhelyen tartózkodni és a vételárat a futárnak hiánytalanul készpénzben megfizetni, a terméket pedig átvenni.

  1. A termék átadása – átvétele

4.1. A terméket az Üzemeltető a megrendelés napjától számítva maximum 3-5 munkanapon belül kiszállítás céljából átadja a DPD futárszolgálatnak, vagy más szerződött futárnak. Technikai probléma esetén az átadás tolódhat, annak mértékéről az Üzemeltető köteles értesíteni a Vásárlót. A futárszolgálat a kiszállítást 08-17 óra között végzi. A Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot. Az utánvétes rendelés esetén a szállítás során készült kísérődokumentum alapján Üzemeltető a vásárló kérésére tájékoztatást tud adni a küldemény státuszáról, a küldemény megérkezéséért garanciát vállal.

A DPD kiszállítás esetén: 990 Ft

DPD futárszolgálatnál feladott küldemény esetén a csomag rag számot és nyomon követést kap, valamint a Vevőt a szállító cég emailben és SMS-ben is értesíti. A csomag rendeltetésszerű a célba érkezésért a Üzemeltető, mint Eladó felelősséget vállal.

4.3. A termék átvételére az Üzemeltető, vagy szerződött partnereinek telephelyén is lehetőség van előre egyeztetett időpontban.

Személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.

  1. Elállási jog

A Vásárló internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy munkanap elteltéig indokolás nélkül elállhat, ennek során elegendő az írásbeli elállási nyilatkozatot megküldeni 14 munkanapon belül. Ebben az esetben az Üzemeltető a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az Üzemeltető, vagy viszonteladója üzletében történő személyes megrendelés esetén Vásárlót nem illeti meg az elállási jog, mivel az üzletben történő személyes szerződéskötés nem minősül távollévők között megkötött ügyletnek.

Üzemeltető, mint Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt az a Vásárló nem tudja karcmentes, vagy sérülésmentes állapotban visszajuttatni. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaküldi, vagy felelős őrzésbe veszi.

Az Üzemeltető, mint Eladó nem vállal felelőséget nem megfelelő készülék típusra, tévesen leadott rendelés miatt. A vásárló tudomásul veszi, hogy figyelmetlenségből rosszul kiválasztott, megrendelt egyedi telefon tok esetén az Üzemeltető mint Eladó nem vállal semmilyen felelősséget vagy kártérítést.

Egyedi tervezésű, saját elképzelés szerint megrendelt és kivitelezett termék esetén, az elállási jog nem vonatkozik át nem vett, vagy ki nem bontott termék visszaküldésére, valamint az elállási jog ez esetben csak az esetleges gyártási hibákra, sérülésekre, vagy egyéb külsérelmi nyomokra, a kézbesítés pillanatában észlelt hibákra vonatkozik. Ezért a 14 napos elállási jog nem alkalmazható egyedi termék rendelése esetén, mivel az Ön elképzelése alapján készült el a termék, azt másik felhasználónak értékesíteni nem lehet. Amennyiben nem hajlandó átvenni az egyedi terméket, szándékos károkozást feltételezünk. 5 munkanapon belül jogi útra tereljük az esetet, ezt követően a behajtási osztályra kerül az ügy.

  1. Jótállás

A szerződés tárgyát képező termékekre nyomtatott munkára Üzemeltető ún. kopásgaranciát (nyomtatási garanciát) vállal. Amiben az üzemeltető vállalja, hogy a termékre nyomtatott minta rendeltetés szerű használat alatt nem kopik le. A jótállás időtartama 3 hónap.

A szerződés tárgyát képező termékekre a jótállás időtartama 6 hónap.

A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra és a törésre. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása napjával kezdődik. A termék átadásakor az Üzemeltető a termékhez számlát ad. A jótállási igény a számlával érvényesíthető.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a számítógépen tervezett hátlap-képtől kismértékben eltérhet a megvalósult terméken megjelenő kép, a számítógép monitor által megjelenített színek pedig esetenként kis mértékben eltérhetnek a terméken megjelenő színektől.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a hátlapok – Tokok peremén illetve a belső (nem látható) felületén a gyártás során előfordulhatnak bizonyos festék hordalékok, vak foltok, amik kismértékben zavaróak lehetnek, valamint a tok belsejét és peremét a gyártó technikai okokból kifolyólag nem képes befesteni. Ez esetben az üzemeltető nem vállal felelősséget, a jótállás nem terjed ki az esetleges hibajelenségre, az Üzemeltető részletes leírást ad a tervező használatáról, a “gyakran ismételt kérdések” menüpontban amit a Vásárlónak kötelessége tudomásul venni.

  1. Szerzői jogi rendelkezések

7.1. A Vásárló büntetőjogi és kártérítési felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa az Üzemeltető szerverére feltöltött kép, grafika, fotó, szöveg, embléma vagy ábra másnak, vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői, vagy ahhoz kapcsolódó, vagy személyhez fűződő jogát vagy jogait nem sérti.

A Vásárló az általa megtervezett hátlap-kép Honlapon történő marketing célú közzétételéhez és közösségi oldalain történő megosztásához hozzájárul, és a hátlap-kép tervvel kapcsolatos vagyoni jogai körében Üzemeltetővel szemben szerzői jogi, vagy egyéb anyagi igényt nem érvényesíthet. Vásárlónak lehetősége van a tervezési folyamat során olyan nyilatkozatot tenni, hogy nem járul hozzá az általa tervezett kép marketing célú közzétételéhez.

A Vásárló nem követelhet kártérítést, ha a tervezési folyamat során a honlap látogatói és vásárlói által feltöltött olyan anyagokat használ, melyen harmadik személyeknek szerzői, vagy egyéb joga áll fenn.

7.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlap látogatói és más vásárlók által galériába feltöltött, illetve a tervezés során felhasznált képekkel, ábrákkal, fotókkal, szövegekkel és egyéb jogvédett anyagokkal összefüggésben bejelentett szerzői jogi igényekért, vagy szerzői és szomszédos jogoknak a Honlap látogatói és vásárlói által történő megsértéséért vagy más szerzők művének jogosulatlan megváltoztatásából eredő személyhez fűződő jogok megsértéséért. A szerződés tárgyát képező termék árában a hátlapon megjelenő kép nem képvisel hozzáadott értéket, a kép megjelenítéséből az Üzemeltetőnek jövedelme nem származik.

7.3. A weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk és a logók, az Üzemeltető kereskedelmi megnevezése az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a Vásárló merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szolgáltatás ajánlása céljából, jövedelemszerzésre nem irányuló szándékkal a Honlap képei mással megoszthatóak a Honlap vagy az Üzemeltető nevének megjelölésével.

  1. Adatvédelmi rendelkezések

8.1. A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés a Vásárlói adatok önkéntes megadásával lehetséges. A Vásárló a rendelés során megadja személyes adatait és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására, kezelésére. A Vásárló feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy megadott személyes adatait vásárlás esetén a jótállási idő végéig eltárolja, továbbá az Üzemeltető és Eladó munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy azok törlését kérheti írásban, az info@iglobe.hu e-mail címre küldött levélben.

8.2. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, telefonon, e-mailben, esetenként hírlevél formájában tájékoztassa a szolgáltatással kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a külön hozzájárulását adhatja a regisztráció során. Ezen hozzájárulás önkéntes és azt a felhasználó, ügyfél bármikor visszavonhatja. A hírlevekere való feliratkozás módosítását a felhasználó a személyes beállítások menüpontban végezheti el.

8.3 Az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes adatszolgáltatása és a szerződés teljesítéséhez szükséges és elégséges adatok kezelése. A Card Group Kft. a megadott adatokat harmadik félnek ( a szerződés teljesüléséhez szükséges szállítókon kívül) nem adja ki.

8.4 A Card Group Kft. adatvédelmi nyilatkozata a Card Group.net/adatvedelem, illetve az iglobe.hu/adatvedelem pont alatt található.

  1. Egyéb rendelkezések

9.1. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „nyomdahiba” következtében a Honlapon feltüntetett esetlegesen hibás adatokért – ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Vásárlót az Üzemeltető értesíti.

9.2. Vásároló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem tudja módosítani a Vásárló által elkészített képet, erre nem is vállal kötelezettséget. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési, vagy egyéb felelősséget a Honlapon feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

9.3. A megrendelés megerősítésével a Vásárló kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást megkapta. A Vásárló esetleges fogyasztói panaszait, megrendelés lemondását az Üzemeltetőnél írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A Vásárló által megadott e-mail címre, illetve az ……………. e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el.

9.4. A Vásárló a rendelés során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

9.5. A rendelés során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

9.6. Üzemeltető fenntartja annak a jogát, hogy a Vásárló által feltöltött képet, és az Üzemeltető szerverére elmentetett tervet, megrendelést indokolás nélkül törölje és a szerződés teljesítésétől indokolás nélkül elálljon. Üzemeltetőt erre az esetre semminemű kártérítési kötelezettség nem terheli.

9.7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Az előtte létrejött szerződések tekintetében a szerződés megkötésének idejében érvényes ASZF rendelkezéseit kell figyelembe venni.

       10. Kuponok – Kedvezmények

10.1 A kuponok és a kedvezmények nem összevonhatóak, amennyiben valamelyik kupon felhasználára kerül, úgy egyéb akciókat, kuponakat vagy kedvezményeket már nem tud egyszerre felhasználni a vásárló. Pl.: A vásárló használja az 1+1=3 kupont, mellyel az egyik telefontokot ajándékba kapja, ebben az esetben az ajándék üvegfólia akciónk már nem igénybe vehető. Megértésüket köszönjük!